Ücretsiz Çevrimiçi Araçlar: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Converting to FLAC has been disabled as it was using most of server's bandwidth.
This is a free service, we have no sponsors so we either had to disable FLAC or shutdown the page.
We are sorry for the inconvenience.
Bu işlev ses dosyalarını bir biçimden diğerine dönüştürür
İstek HTTP GET veya HTTP POST yöntemleri kullanılarak yapılabilir. Yanıt her zaman JSON formatındadır.
parametre değer açıklama
bunlardan biri
gerekiyor
file Yüklenecek dosya. POST yöntemini kullan
url Yüklenecek URL
format Çıkış biçimi

istek

tepki

Yanıt görmek için POST veya GET'i tıklayın.

olası hatalar

R7ERR_UPLOAD_FAILED Yükleme başarısız R7ERR_NO_UPLOAD Dosya belirtilmedi R7ERR_OVER_20MB Yüklenen dosya 20 MB'dan büyük R7ERR_CONV_FAILED Dönüştürülemedi

kod örnekleri

Yukarıdaki parametreleri değiştirdiğinizde, aşağıdaki kod örnekleri otomatik olarak güncellenir
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery