Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Bu işlev geçerli IP adresinizi döndürür
İstek HTTP GET veya HTTP POST yöntemleri kullanılarak yapılabilir. Yanıt her zaman JSON formatındadır.
parametre değer açıklama
api_key You API key. Register to get your key

istek

tepki

Yanıt görmek için POST veya GET'i tıklayın.

olası hatalar

kod örnekleri

Yukarıdaki parametreleri değiştirdiğinizde, aşağıdaki kod örnekleri otomatik olarak güncellenir
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery