Gratis Online Verktyg: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Denna funktion beräknar en hash eller en checksumma för en given text (sträng).
Begäran kan utföras med hjälp av HTTP GET eller HTTP POST-metoder. Svaret finns alltid i JSON-format.
parameter värde beskrivning
nödvändig text Text till hash (UTF-8)
algo Algoritm

begäran

svar

Klicka på POST eller GET för att se svaret

möjliga fel

R7ERR_UPLOAD_FAILED Uppladdningen misslyckades R7ERR_OVER_10MB Texten var större än 10 MB

kodprover

Nedan kodprover uppdateras automatiskt när du ändrar parametrar ovan
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery