Besplatne Online Alatke: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Ova funkcija izračunava heš ili kontrolnu tačku za datu datoteku.
Zahtevi se mogu izvesti pomoću HTTP GET ili HTTP POST metoda. Odgovor je uvek u JSON formatu.
parametar vrednost Opis
jedan od njih
je potreban
file Datoteka za otpremanje. Koristite POST metodu
url URL za upload
algo Algoritam

zahtev

odgovor

Kliknite POST ili GET da biste videli odgovor

moguće greške

R7ERR_UPLOAD_FAILED Upload nije uspio R7ERR_NO_UPLOAD Nije navedena datoteka R7ERR_OVER_20MB Upload fajl je veći od 20 MB

kod uzoraka

Ispod uzoraka kodova se automatski ažurira kada promenite parametre iznad
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery