Mjete falas në internet: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
OCR API has been temporarily disabled. Due to unknown bug it caused constant server overloads.
We are investigating the bug. Feel free to conact us on our github for more information.
We are sorry for the inconvenience.
Please use subscribe function on the bottom of the page to stay informed.
Ky funksion transformon një imazh
Kërkesat mund të kryhen duke përdorur metoda HTTP GET ose HTTP POST. Përgjigja është gjithmonë në formatin JSON.
parametër vlerë përshkrim
një prej tyre
është e nevojshme
file Dosja për të ngarkuar. Përdor metodën POST
url URL për të ngarkuar
format Formati i outputit
language Gjuhe

kërkesë

përgjigje

Kliko POST ose GET për të parë përgjigjen

gabimet e mundshme

R7ERR_UPLOAD_FAILED Ngarkimi dështoi R7ERR_NO_UPLOAD Asnjë file nuk është specifikuar R7ERR_OVER_20MB Dosja e ngarkuar ishte më e madhe se 20 MB R7ERR_CONV_FAILED Konvertimi i OCR dështoi

shembuj të kodit

Më poshtë kampionet e kodit përditësohen automatikisht kur ndryshoni parametrat e mësipërm
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery