Brezplačna spletna orodja: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Ta funkcija izračuna vizualno razpršitev za dano sliko. Vizualne hiše se lahko uporabljajo za iskanje podobnih in vizualno identičnih slik (tudi če imajo različno ločljivost ali obliko). Algoritem temelji na prispevku dr. Krawetza.
Dve podobe so vizualno enaki, če so njihovi heksi enaki.
So podobni, če je razdalja med binarno predstavitvijo razpršilnika majhna (<= 5).
Zahteve lahko izvedete z metodami HTTP GET ali HTTP POST. Odgovor je vedno v formatu JSON.
parameter vrednost opis
eden od njih
je potreben
file Datoteka za nalaganje. Uporabite metodo POST
url URL za nalaganje

prošnja

odziv

Kliknite POST ali GET, če si želite ogledati odgovor

morebitne napake

R7ERR_UPLOAD_FAILED Prenos ni uspel R7ERR_NO_UPLOAD Ni določene datoteke R7ERR_OVER_20MB Naložena datoteka je bila večja od 20 MB R7ERR_NOT_IMAGE Ni datoteka s slikami (podprte so PNG, JPG, GIF)

vzorci kode

Spodaj se vzorci kode samodejno posodobijo, ko spremenite zgornje parametre
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery