Log In Register
c
After 2020-05-14 all API request will require api_key parameter. Please register to get your key
Ta funkcija vrne vaš trenutni IP naslov
Zahteve lahko izvedete z metodami HTTP GET ali HTTP POST. Odgovor je vedno v formatu JSON.
parameter vrednost opis
api_key You API key. Register to get your key

prošnja

odziv

Kliknite POST ali GET, če si želite ogledati odgovor

morebitne napake

vzorci kode

Spodaj se vzorci kode samodejno posodobijo, ko spremenite zgornje parametre
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery