Bezplatné online nástroje: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Táto funkcia vypočíta hash alebo kontrolný súčet daného textu (reťazec).
Žiadosti je možné vykonať pomocou metód HTTP GET alebo HTTP POST. Odpoveď je vždy vo formáte JSON.
parameter hodnota popis
požadovaný text Text na hash (UTF-8)
algo algoritmus

žiadosť

odpoveď

Ak chcete zobraziť odpoveď, kliknite na POST alebo GET

možné chyby

R7ERR_UPLOAD_FAILED Nahrávanie zlyhalo R7ERR_OVER_10MB Text bol väčší ako 10 MB

vzorky kódu

Nižšie sa vzorky kódu aktualizujú automaticky pri zmene vyššie uvedených parametrov
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery