Bezplatné online nástroje: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Táto funkcia komprimuje obrázky PNG pomocou kompresie bez strát. Upozorňujeme, že táto funkcia trvá pomerne dlho. Môžete tiež zvážiť použitie `png_lossy` vopred.
Žiadosti je možné vykonať pomocou metód HTTP GET alebo HTTP POST. Odpoveď je vždy vo formáte JSON.
parameter hodnota popis
je jeden z
nich potrebný
file Súbor na odovzdanie. Použite metódu POST
url URL na odovzdanie

žiadosť

odpoveď

Ak chcete zobraziť odpoveď, kliknite na POST alebo GET

možné chyby

R7ERR_UPLOAD_FAILED Nahrávanie zlyhalo R7ERR_NO_UPLOAD Nie je zadaný žiadny súbor R7ERR_OVER_2MB Nahraný súbor bol väčší ako 2 MB R7ERR_NOT_PNG Nie je obrázok PNG R7ERR_CONV_FAILED Konverzia zlyhala

vzorky kódu

Nižšie sa vzorky kódu aktualizujú automaticky pri zmene vyššie uvedených parametrov
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery