Bezplatné online nástroje: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
OCR API has been temporarily disabled. Due to unknown bug it caused constant server overloads.
We are investigating the bug. Feel free to conact us on our github for more information.
We are sorry for the inconvenience.
Please use subscribe function on the bottom of the page to stay informed.
Táto funkcia transformuje obraz
Žiadosti je možné vykonať pomocou metód HTTP GET alebo HTTP POST. Odpoveď je vždy vo formáte JSON.
parameter hodnota popis
je jeden z
nich potrebný
file Súbor na odovzdanie. Použite metódu POST
url URL na odovzdanie
format Výstupný formát
language Jazyk

žiadosť

odpoveď

Ak chcete zobraziť odpoveď, kliknite na POST alebo GET

možné chyby

R7ERR_UPLOAD_FAILED Nahrávanie zlyhalo R7ERR_NO_UPLOAD Nie je zadaný žiadny súbor R7ERR_OVER_20MB Nahraný súbor bol väčší ako 20 MB R7ERR_CONV_FAILED Konverzia OCR zlyhala

vzorky kódu

Nižšie sa vzorky kódu aktualizujú automaticky pri zmene vyššie uvedených parametrov
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery