Bezplatné online nástroje: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Táto funkcia vracia mesto, región, kód krajiny, zemepisnú šírku a dĺžku pre danú adresu IP.
Informácie založené na údajoch poskytnutých db-ip.com pod CC BY 4.0.
Žiadosti je možné vykonať pomocou metód HTTP GET alebo HTTP POST. Odpoveď je vždy vo formáte JSON.
parameter hodnota popis
požadovaný ip IP adresa (IPv4)

žiadosť

odpoveď

Ak chcete zobraziť odpoveď, kliknite na POST alebo GET

možné chyby

R7ERR_NOTFOUND Informácie neboli nájdené

vzorky kódu

Nižšie sa vzorky kódu aktualizujú automaticky pri zmene vyššie uvedených parametrov
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery