Darmowe Programy Online: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Zwraca artykuł na Wikipedii
Zapytania można wykonywać metodą HTTP GET lub POST. Odpowiedź jest zawsze w formacie JSON
parametr wartość opis
wymagane page Artykuł
language Wybrany język
plain Czysty tekst?

zapytanie

odpowiedź

Naciśnij guzik POST lub GET aby zobaczyć odpowiedź

możliwe błędy

R7ERR_NOTFOUND Strony nie znaleziono R7ERR_FAILED Nie udało się pobrać

przykładowy kod

Poniższe przykładowe kody źródłowe aktualizują się automatycznie gdy zmienisz parametry
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery