Gratis Online Verktøy: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Denne funksjonen konverterer fra en valuta til en annen.
Forespørsler kan utføres ved hjelp av HTTP GET eller HTTP POST-metoder. Svaret er alltid i JSON-format.
parameter verdi beskrivelse
nødvendig amount Beløp som skal konverteres
nødvendig currency_in Inngangsvaluta
nødvendig currency_out Output valuta

be om

respons

Klikk på POST eller GET for å se svar

mulige feil

R7ERR_FAILED Konverteringen mislyktes

kodeksempler

Nedenfor kodes eksempler oppdateres automatisk når du endrer parametere over
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery