Bezmaksas tiešsaistes rīki: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Šī funkcija izraksta attēlus no PDF dokumenta.
Pieprasījumus var veikt, izmantojot HTTP GET vai HTTP POST metodes. Atbilde vienmēr ir JSON formātā.
parametrs vērtība apraksts
viens no tiem
ir nepieciešams
file PDF failu augšupielādēt. Izmantojiet POST metodi
url Augšupielādējamais URL
mode Keep = Oriģinālais formāts, convert = to PNG

pieprasījums

atbilde

Lai skatītu atbildi, noklikšķiniet uz POST vai GET

iespējamās kļūdas

R7ERR_UPLOAD_FAILED Lejupielāde neizdevās R7ERR_NO_UPLOAD Nav norādīts neviens fails R7ERR_OVER_20MB Augšupielādēts fails bija lielāks par 20 MB R7ERR_NOT_PDF Nav PDF dokuments R7ERR_CONV_FAILED Pārveidošana neizdevās R7ERR_NO_IMAGES Šajā PDF failā nav attēlu

koda paraugi

Zemāk minētie koda paraugi tiek automātiski mainīti, mainot iepriekš norādītos parametrus
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery