Bezmaksas tiešsaistes rīki: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Šī funkcija pārveido tīmekļa lapu HTML formātā kā attēlu, tekstu vai PDF failu.
Pieprasījumus var veikt, izmantojot HTTP GET vai HTTP POST metodes. Atbilde vienmēr ir JSON formātā.
parametrs vērtība apraksts
nepieciešams url Mājas lapas URL
format Izvades formāts

pieprasījums

atbilde

Lai skatītu atbildi, noklikšķiniet uz POST vai GET

iespējamās kļūdas

R7ERR_INVALID_URL Nederīgs URL. Atbalstītie ir http: // un https: // R7ERR_TIMEOUT Mājas lapas noformēšana bija pārāk ilga R7ERR_CONV_FAILED Pārveidošana neizdevās

koda paraugi

Zemāk minētie koda paraugi tiek automātiski mainīti, mainot iepriekš norādītos parametrus
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery