Besplatni alati za internet: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Ova funkcija komprimira slike iz jednog formata u drugi
Zahtjevi se mogu izvoditi pomoću HTTP GET ili HTTP POST metoda. Odgovor je uvijek u JSON formatu.
parametar vrijednost opis
jedan od njih
je potreban
file Datoteka za prijenos. Upotrijebite metodu POST
url URL za prijenos
format Izlazni format

zahtjev

odgovor

Kliknite POST ili GET da biste vidjeli odgovor

moguće pogreške

R7ERR_UPLOAD_FAILED Prijenos nije uspio R7ERR_NO_UPLOAD Nijedna datoteka nije navedena R7ERR_OVER_20MB Prenesena datoteka bila je veća od 20 MB R7ERR_CONV_FAILED Pretvorba nije uspjela

uzoraka koda

Ispod se uzoraka koda automatski ažuriraju kada promijenite gore navedene parametre
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery