Online nástroje zdarma: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Tato funkce vrátí informace o filmech a televizních pořadech. Pokud zadáte parametr `imdb`, vrátí rozhraní API jednorázové pole. Pokud zadáte parametr `title`, API pole s až 5 filmy. Plakáty mají výšku 700 pixelů nebo méně.
Požadavky lze provádět pomocí metod HTTP GET nebo HTTP POST. Odpověď je vždy ve formátu JSON.
parametr hodnota popis
jeden z nich
je vyžadován
imdb ID IMDB
title Název filmu

žádost

Odezva

Chcete-li zobrazit odpověď, klikněte na POST nebo GET

možné chyby

R7ERR_NOTFOUND Film / televizní pořad nebyl nalezen R7ERR_GAME Vzhledem k tomu, že k hře je přiřazeno ID IMDB R7ERR_EPISODE Vzhledem k tomu, že IMDB ID je přidruženo k televizní epizodě

vzorky kódu

Při změně výše uvedených parametrů se vzorky kódu níže automaticky aktualizují
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery