Online nástroje zdarma: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Tato funkce transformuje obraz
Požadavky lze provádět pomocí metod HTTP GET nebo HTTP POST. Odpověď je vždy ve formátu JSON.
parametr hodnota popis
jeden z nich
je vyžadován
file Soubor, který chcete nahrát. Použijte metodu POST
url URL pro upload
format Výstupní formát
filter Proměna

žádost

Odezva

Chcete-li zobrazit odpověď, klikněte na POST nebo GET

možné chyby

R7ERR_UPLOAD_FAILED Nahrávání selhalo R7ERR_NO_UPLOAD Není zadán žádný soubor R7ERR_OVER_20MB Nahraný soubor byl větší než 20 MB R7ERR_CONV_FAILED Konverze se nezdařila

vzorky kódu

Při změně výše uvedených parametrů se vzorky kódu níže automaticky aktualizují
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET



	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery