Pulsuz Online Tools: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Bu funksiya dəyişən mətni qaytarır.
İstekler HTTP GET və ya HTTP POST üsulları istifadə edilə bilər. Cavab hər zaman JSON formatında.
parametr dəyər təsviri
lazım text Giriş mətni (UTF-8)
action Performansı yerinə yetirmək

istək

cavab

Cavabı görmək üçün POST və ya GET basın

mümkün səhvlər

R7ERR_CONV_FAILED Dönüşüm başarısız oldu R7ERR_NOT_UTF8 Çıxış siması UTF-8 deyil və geri qaytarıla bilməz

kod nümunələri

Aşağıdakı kod nümunələri yuxarıda göstərilən parametrləri dəyişdikdə avtomatik olaraq yeniləyir
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery