Pulsuz Online Tools: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Converting to FLAC has been disabled as it was using most of server's bandwidth.
This is a free service, we have no sponsors so we either had to disable FLAC or shutdown the page.
We are sorry for the inconvenience.
Bu funksiya səs fayllarını bir formatdan digərinə çevirir
İstekler HTTP GET və ya HTTP POST üsulları istifadə edilə bilər. Cavab hər zaman JSON formatında.
parametr dəyər təsviri
onlardan biri
tələb olunur
file Yükləmək üçün fayl. POST metodundan istifadə edin
url Yükləmək üçün URL
format Çıxış formatı

istək

cavab

Cavabı görmək üçün POST və ya GET basın

mümkün səhvlər

R7ERR_UPLOAD_FAILED Yükləmə başarısız oldu R7ERR_NO_UPLOAD Heç bir fayl göstərilməyib R7ERR_OVER_20MB Yüklənmiş fayl 20 MB-dən çox idi R7ERR_CONV_FAILED Dönüşüm başarısız oldu

kod nümunələri

Aşağıdakı kod nümunələri yuxarıda göstərilən parametrləri dəyişdikdə avtomatik olaraq yeniləyir
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery