Gratis Aanlyn Gereedskap: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Hierdie funksie gee jou huidige IP-adres weer
Versoeke kan uitgevoer word met behulp van HTTP GET of HTTP POST metodes. Reaksie is altyd in JSON-formaat.
parameter waarde beskrywing
niemand

versoek

reaksie

Klik op POST of GET om reaksie te sien

moontlike foute

kode monsters

Hieronder word kode monsters outomaties opgedateer wanneer u die parameters hierbo verander
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery